ELEKTROTECHNIKA | AUTOMATYKA | ŁĄCZNOŚĆ

tercom-serwis-4

prawo  

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) nakłada obowiązek przeprowadzania okresowych pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i odgromowej, mających na celu zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń. Wczesne wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości pozwala ograniczyć zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym lub uderzeniem pioruna.

  

POMIARY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Pomiary zapewniają:

 • ciągłość pracy
 • bezpieczeństwo użytkowników
 • wyeliminowanie zagrożeń
 • prawidłowe funkcjonowanie instalacji oraz urządzeń elektrycznych
zarowka

Zagrożenia nieprawidłowo działającej instalacji:

 • porażenia
 • awarie
 • pożary
 • wybuch
  

POMIARY INSTALACJI ODGROMOWYCH

Pomiary zapewniają:

 • bezpieczeństwo użytkowników
 • ochrona przed przepięciami
 • ochrona przed piorunem
 • zminimalizowanie skutków uderzenia piorunem
 piorun2

Zagrożenia nieprawidłowo działającej instalacji:

 • przepięcia instalacji elektrycznej
 • uszkodzenie instalacji elektrycznej
 • pożary
  

OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA OKRESOWYCH
POMIARÓW OCHRONNYCH RAZ NA 5 LAT
Zamów pomiary

 

45-058 Opole | ul. Ozimska 40/3-4
tel. 77 54 53 091 | www.tercom-serwis.pl